سامانه سپاری فرایند پذیرش پژوهشگران پسادکتری

متقاضیان گرامی،

جهت ثبت‌نام در دوره پسادکتری، خواهشمند است پس از اخذ موافقت از سوی واحد میزبان، نسبت به ثبت‌نام از طریق این آدرس اقدام نمایید.

 

دانش‌آموختگان دوره دکتری که از زمان فارغ‌التحصیلی آن‌ها بیش از ۵ سال نگذشته باشد و دارای مدرک دکتری در رشته تحصیلی مرتبط و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و براساس پروپوزال تحقیقاتی با عقد قرارداد دوره پسادکتری برای مدت یک سال این دوره را طی می‌نمایند. این زمان می‌تواند در موارد خاص با لحاظ نمودن شرایط مندرج در آئین نامه دوره تحقیقات پسادکتری دانشگاه تهران تا دوسال دیگر تمدید گردد.

شماره تلفن‌: 61113877